• HOME

?????

สปาเพื่อการผ่อนคลาย
World Pet Angle เติมความสุขให้กับเพื่อนที่ดีที่สุด ของคุณด้วยการนวดอโรมา เพื่อความ ผ่อนคลายทั้งร่าง การ เช่น กล้ามเนื้อ ข้อกระดูก และทาง อารมณ์ อีกทั้ง ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือด ดีขึ้น

เป็นการ สร้างความสมดุลของร่างกายจากภาย

ในสู่ภายนอก
ขั้นตอน
1.ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมผง Onseng
2.ทำการนวดในน้ำเพื่อผ่อนคลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง
3.ทำการจัดตกแต่งขนของสัตว์เลี้ยงให้ดูสวยงาม

   คอร์ส 3 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

   พิเศษเพียง

                   -ขนาดเล็ก (หนักไม่เกิน 10 kg) 450 บ.

                   -ขนาดกลาง (น้ำหนักไม่เกิน 25 kg) 550 บ.

                   -ขนาดใหญ่ (น้ำหนักไม่เกิน 40 kg) 650 บ.

   


 

?????

สปา เพื่อการผ่อนคลาย

?????

????

?????

?????

????

 

????

????