• HOME

Dog Hotel Zone (โซน โรงแรมสุนัข)

สำหรับสุนัขที่เจ้าของต้องไปธุระ ไม่อยู่บ้านหรือเป็นช่วงเทศกาล

ที่มีวันหยุดติดต่อ

กันหลายวันไม่มีผู้ดูแลสุนัขเรามี

โรงแรมสำหรับสุนัขให้บริการรับฝากตลอด 24 ชม. สะอาดและปลอดภัย

ห้องพักแบบปรับอากาศเย็นฉ่ำตลอดทั้งวัน

ห้องพักพัดลม อากาศถ่ายเท ร่มรื่น เย็นสบาย

สถานที่รับฝาก

????????

โรงแรม ขนาด เล็ก 1-10 kg กลาง 11-25 kg ใหญ่ 26-35 kg
250 - 300 350 - 400 450 - 500
ราคารวมอาหาร อยู่ครบ 5 วันบริการอาบน้ำก่อนกลับบ้าน ฟรี
อยู่ครบ 1 อาทิตย์ คืนที่ 8 ลดลง 15% ต่อคืน

 

ฝากสนัข

????????????????????????????