• HOME

???

????

โปรแกรมทำธาราบำบัด

เหมาะสำหรับสุนัขที่มีปัญหาข้อสะโพก ข้อกระดูกเสื่อม ขาแบะผิดรูปทรง กล้ามเนื้อขาฝ่อลีบ

 

สัปดาห์ที่ 1

ครั้งที่ 1 :

- ประเมินสภาพสัตว์แรก

- อาบน้ำอุ่น นวดตัว Onseng

- ว่ายน้ำ /(Hydrotherapy)

- นวดกล้ามเนื้อเฉพาะที่

ครั้งที่ 2 :

- อาบน้ำอุ่น นวดตัว Onseng

- ว่ายน้ำ /(Hydrotherapy)

- นวดกล้ามเนื้อเฉพาะที่

ครั้งที่ 3: ถึงครั้งที่ 7 : จะทำเหมือนครั้งที่ 2 หมด รวม 7 ครั้งใน 2 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ธาราบำบัด+สปา ขนาด เล็ก 1-10 kg กลาง 11-25 kg ใหญ่ 26-35 kg
400 บ. 500 บ. 600 บ.
แพคเก็จสระว่ายน้ำ+สปาโปรโมชั่นรับหน้าฝน ลด 10%  
ว่ายน้ำ 1/2 ชม นวดผ่อนคลาย 1/2 ชม

????(????)